Ken jij deze 4 belangrijke stappen voor een goed S&OP proces?

Ken jij deze 4 belangrijke stappen voor een goed S&OP proces?
25/02/2024 Deborah Bracke

Wacht jij op het aantal bestellingen om dan pas over te gaan tot de productie ervan? Als kunstenaar of als maker van een erg exclusief product kan je je dit veroorloven. De wachttijd maakt het product zelfs exclusief. Denk maar aan een peperdure Ferrari.

Als productiebedrijf met grote hoeveelheden is wachten op je bestelling echter de doodsteek. Wanneer een grote voedingsretailer bij jou duizenden potjes kruiden bestelt en jij op dat moment nog moet beginnen produceren, ben je eraan voor de moeite. En dus moet je op voorhand je productiehoeveelheden gaan inschatten. De kunst is natuurlijk om een correcte inschatting te maken van die hoeveelheden en dat doe je uiteraard niet met de natte vinger. Als leverancier wil je je klanten kunnen bevoorraden, maar tegelijkertijd wil je een te hoge voorraad voorkomen. Je zal dus moeten forecasten en inschatten welke producten je aan welke hoeveelheid produceert.

Een uiterst belangrijk proces om dit correct te doen, is het Sales & Operations Planning (S&OP) proces. Een goed S&OP proces is datagedreven: je gebruikt cijfers om beoordelingen te maken en de juiste beslissingen te nemen. Zo kan het management op basis van data beslissingen nemen op middellange termijn en een richting kiezen voor de toekomst van het bedrijf.

Een S&OP proces bestaat uit vier belangrijke fases: de Product Lifecycle Management Review, de Demand Review, de Supply Review en tot slot de S&OP Review.

  1. Tijdens de Product Lifecycle Management Reviewwordt bekeken welke producten geproduceerd worden. Dit moet op voorhand duidelijk uitgeklaard zijn. Afhankelijk van gebeurtenissen in het verleden kunnen hier bepaalde keuzes gemaakt worden. Indien de zoute chips de voorbije jaren niet goed verkocht werden, kan er bijvoorbeeld gekozen worden om paprika chips te gaan produceren.
  2. Tijdens de Demand Reviewfase zit men samen over de forecast. Sales mensen houden niet van forecasts. Toch zijn zij hier een belangrijke partner, want zij weten wat er leeft binnen de markt. Door samen te werken met de supply chain planners kunnen er zaken besproken worden en kan er een consensus bereikt worden.
  3. Tijdens de Supply Reviewfase bekijkt het team wat het beste supply plan is en wat de mogelijke scenario’s zijn voor de toekomst.
  4. De S&OP Reviewis de laatste fase in het proces. Hier beslist het management of het bedrijf de juiste richting uitgaat. Er worden beslissingen genomen voor de komende maanden, op basis van data. Die beslissingen worden vastgelegd in het S&OP Plan.

Elk productiebedrijf heeft baat bij een S&OP proces. En dit is geen eenmalig proces. Het is een continue manier van werken die de hele tijd moet worden opgevolgd. Het constant beoordelen en verzamelen van informatie lijkt misschien overweldigend, maar het helpt je bedrijf, zowel op vlak van sales als van productie, enorm vooruit.

Weet je niet waar te beginnen? Optimact heeft ruime ervaring op het vlak van S&OP. Met onze tool implementeren we een S&OP proces bij jouw bedrijf en zetten we je op weg naar een productie zonder te hoge voorraden of tekorten.