3 voorspellingen over de supply chain in 2024

3 voorspellingen over de supply chain in 2024
26/01/2024 Deborah Bracke

Hoewel we in 2023 geen recessie hebben gekend, zijn de intrestvoeten en prijzen wel gestegen. En dat heeft gevolgen voor de manier waarop we naar de supply chain kijken. In 2024 zal er nog meer nadruk liggen op het verhogen van de efficiëntie en het onder controle krijgen van de voorraden.

In de nasleep van de pandemie hebben bedrijven hun voorraad de voorbije jaren in allerijl aangevuld om aan de vraag van klanten te voldoen. De oorlog in Oekraïne deed daar nog een schepje bovenop. Tot de inflatie roet in het eten strooide. Plots hadden consumenten geen budget meer, waardoor ze minder aankochten en voorraden zich in veel magazijnen opstapelden. De bouwsector is wellicht nog het zwaarst getroffen door deze evolutie. Aangezien ook de rentes stijgen en mensen minder leningen afsluiten, is de bouw het afgelopen jaar als een kaartenhuisje in elkaar gestort.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat 2024 veel verandering teweeg gaat brengen. Zo verwachten we dat de inflatie hoog gaat blijven – ongeveer 4 tot 5% – en dat ook de prijzen blijven stijgen. Voor de supply chain betekent dit dat efficiëntie, productiviteit en goed voorraadbeheer de hoogste prioriteit moeten krijgen. De volgende drie voorspellingen zullen komend jaar relevanter dan ooit zijn:

1. Nog meer focus op S&OP

Sales & Operations (S&OP) brengt de operationele gebieden in een organisatie op één lijn. In de huidige context blijft dit voor bedrijven in 2024 uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Alles wat in magazijnen ligt opgeslagen, is cash die vastzit en het bedrijf eigenlijk alleen maar geld kost. Om dit onder controle te krijgen, moeten organisaties de vraag beter inschatten en koppelen aan bepaalde scenario’s, zodat ze hun voorraad nauwgezetter kunnen beheren en de productie hierop kunnen afstemmen.

2. Op een betekenisvolle manier aan de slag met AI

In 2024 gaan we ook nog meer over Artificiële Intelligentie (AI) praten. Natuurlijk is die trend niet nieuw, maar zeker in de supply chain moeten we komend jaar zoeken naar meer concrete toepassingen van AI. De technologie heeft veel potentieel voor de toeleveringsketen, vooral in het kader van efficiëntie- en productiviteitswinst. Zo zou AI kunnen helpen bij forecasting, het maken voorspellingen die de vraag en de supply chain beïnvloeden.

AI zal daarnaast een grote rol spelen in automatisering van magazijnen. Maar ook in kwaliteitscontrole en opvolging van aankoopprocessen gaan we veel baat hebben bij een slim gebruik van AI. Dankzij de technologie zullen we de bevoorrading en de beweging van leveranciers effectiever kunnen monitoren. Tot slot experimenteren veel bedrijven ook met AI in hun transportbeheer. Bijvoorbeeld om na te gaan wat de meest optimale route is of waar het risico op files het grootst is.

3. Supply chain resilience

Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, dan is het dat we ons op alles moeten voorbereiden. Op dit gebied zien de prognoses van experts er niet goed uit. Van nieuwe oorlogen en een herverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president tot een afbrokkelende Chinese markt – naarmate landen meer lokaal aankopen, staat de vraag in China steeds meer onder druk. Als bedrijven klaar willen zijn voor wat op ons afkomt, dan moeten ze meer nadruk leggen op supply chain resilience. In welke mate kan iets onze eigen supply chain beïnvloeden en in hoeverre zijn we in staat om hiermee om te gaan?

De supply chain zal in 2024 dus onder druk blijven staan, maar voor bedrijven biedt dit ook een opportuniteit om beter te doen dan de concurrentie. Op voorwaarde dat ze hun voorraden wegwerken en de toelevering zo efficiënt mogelijk organiseren. Kort gesteld: we moeten de juiste dingen juist doen.