Application software for inventory management & forecasting

Over Ons

You are here

Over Ons

Onze filosofie:

Optimact= Optimaliseren in actie:

Op basis van onze vele projecten waren wij tot de vaststelling gekomen dat een efficiënt voorraadbeheer enkel maar tot een resultaat kan leiden op basis van actie.  Deze acties zoals uitgelegd in onze aanpak zijn niet éénmalig maar moeten continu herhaald worden.  Met voorraadbeheer moet men elke dag bezig zijn.

Verbeteren van voorraadbeheer en forecasting:

Optimact wenst bedrijven te helpen in het verbeteren van hun voorraadbeheer en op het vlak van forecasting. Optimact heeft kennis en jaren ervaring in voorraadbeheer en forecasting vastgelegd en stelt deze ter beschikking van bedrijven. Deze kennis en ervaring is vertaald naar de Optimact tool waar de gebruiker de expertise automatisch krijgt aangereikt.

Resultaatsgerichte aanpak:

Wij beschouwen Optimact maar als een hulpmiddel om een bedrijfsdoel te halen: resultaten boeken. Zonder een aantal externe omgevingsfactoren, zoals processen en organisatie, aan te pakken levert de beste tool ter wereld geen resultaten. Optimact heeft daarom een toolkit opgezet die de tool als middel inzet om resultaten te boeken.

Eenvoud is troef:

Gebruikers hebben geen boodschap aan ingewikkelde opzetten. De gebruiker wordt volledig aangestuurd op basis van excepties: de gebruiker hoeft enkel in te grijpen bij uitzondering en Optimact beheert automatisch de standaardsituaties. Optimact is opgezet om zo intuitief mogelijk te kunnen gebruikt worden en nauw aan te sluiten bij de bedrijfsprocessen.

Vacatures:

Momenteel zijn we op zoek naar :

- Verschillende profielen.  Voor meer informatie ga naar 

 

 

 

Vraag gratis uw examplaar van het boekje
Efficient Voorraadbeheer: Een Pragmatische Aanpak

download now

 

Wie zijn onze klanten

Met Optimact zijn we erin geslaagd onze voorraad met meer dan 30% te doen zakken en onze servicegraad op te krikken van 93% naar 96%. Vandaag wordt het voorraadbeheer en de cycle counting in al onze filialen met Optimact aangestuurd.
Onze aanvoer van goederen uit China wordt volledig met Optimact aangestuurd. Optimact laat toe om het vullen van onze containers optimaal en automatisch uit te voeren en te laten aansluiten bij onze werkelijke behoeften.
Intersig is overgestapt van een puur ordergedreven productie planning naar een meer planmatige aanpak op langere termijn die toelaat om de capaciteiten en voorraden beter in te plannen. Dit alles leidt tot reductie van voorraad en werkkapitaal, hogere servicelevel naar klanten en organisationele...
Dankzij Optimact is de voorraad gezakt met 25% en hebben we onze service level kunnen verhogen. De verbeteringen hebben ook toegelaten om het extern magazijn af te stoten. Met Optimact wordt de voorraadstrategie up to date gehouden en worden de voorraadparameters continu bijgesteld. 
Xeleos is able to help with Optimact to improve the processes expectations and bring improvements in the Forecast and Inventory Management processes and organisation and help to book real results in these areas. 
Met Optimact zijn we onze voorraadstrategie voor de 30.000 artikelen die we volgen volledig aan het uitklaren en willen we onze voorraad beter laten aansluiten bij de werkelijke behoeften van onze klanten.
Door de fusie van verschillende campussen, alsook de noodzaak tot verdere uitbreiding, heeft het ziekenhuis besloten beroep te doen op de kennis van Optimact. Dankzij gerichte analyses, werden de verbeterpotentiële in kaart gebracht.
AZ Groeninge wenste hun voorraden onder controle te krijgen. Hiervoor werd er contact opgenomen met Optimact. Door krachtige analyses werd de situatie van het Ziekenhuis heel snel bloot gezet.
Optimact heeft ons toegelaten met minder effort het ganse voorraadbeheer van onze filialen te centraliseren. De voorraad wordt nu centraal op basis van correcte cijfers aangestuurd waardoor onze voorraadmix nu beter is uitgebalanceerd. Dit laat toe om een betere beschikbaarheid te garanderen.
De bedrijvengroep Solina is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van functionele voedingsadditieven, sauzen, kruiden en aromatische mengelingen. De forse groei van de voorbije jaren dwong Solina zijn voorraadbeheer onder de loep te nemen. In eerste instantie was het de bedoeling om...
Optimact heeft ons toegelaten met minder effort het ganse voorraadbeheer van onze filialen te centraliseren. De voorraad wordt nu centraal op basis van correcte cijfers aangestuurd waardoor onze voorraadmix nu beter is uitgebalanceerd. Dit laat toe om een betere beschikbaarheid te garanderen.
Optimact wordt gebruikt voor een optimale berekening van onze parameters nodig voor de berekening van onze materialenbehoeftenplanning.  Deze parameters worden nu op regelmatige basis aangepast.
Om proactiever te kunnen inspelen op de sterke seizoenaliteit in de verkoop enerzijds en de capaciteitsbeperkingen anderzijds besliste kaarsenproducent Spaas om werk te maken van een S&OP proces. Die omschakeling vroeg inspanningen van de volledige organisatie maar nu stilaan alle neuzen in...
Dankzij Optimact is de voorraad op de verpleegafdelingen gezakt met 25% zonder dat er stockbreuken waren.  Optimact wordt gebruikt voor een optimale berekening van onze parameters nodig voor de berekening van onze materialenbehoeftenplanning. Dankzij Optimact is de voorraad op de...
Optimact in Nederland. Dille & Kamille, gespecialiseerd in decoratie en huishoudmateriaal, beslist om met Optimact in zee te gaan om hun processen en voorraden te optimaliseren.
Vanden Bergh doet beroep op Xeleos Consulting om hun oud inventory management tool te vervangen door Optimact. Dit tool is meer geschikt betreffende optimalisatie mogelijkheden en voorraadbeheer.