Application software for inventory management & forecasting

News

You are here

September 2018

Geplaatst op: : Donderdag, September 27, 2018 - 07:43

January 2018

Geplaatst op: : Maandag, January 8, 2018 - 11:24
Geplaatst op: : Maandag, January 8, 2018 - 11:15

September 2017

Geplaatst op: : Dinsdag, September 26, 2017 - 15:53

August 2017

Geplaatst op: : Donderdag, August 17, 2017 - 10:55
Geplaatst op: : Donderdag, August 17, 2017 - 10:24

January 2017

Geplaatst op: : Dinsdag, January 24, 2017 - 12:31

June 2016

January 2016

Geplaatst op: : Donderdag, January 28, 2016 - 12:29
Geplaatst op: : Vrijdag, January 8, 2016 - 11:44
Geplaatst op: : Vrijdag, January 8, 2016 - 11:39
Geplaatst op: : Donderdag, January 7, 2016 - 16:33

December 2014

Geplaatst op: : Maandag, December 22, 2014 - 19:17

April 2014

Geplaatst op: : Dinsdag, April 15, 2014 - 22:49

March 2014

November 2013

Geplaatst op: : Maandag, November 18, 2013 - 10:18

September 2013

Geplaatst op: : Vrijdag, September 13, 2013 - 13:48
Geplaatst op: : Vrijdag, September 13, 2013 - 12:47

March 2013

Geplaatst op: : Vrijdag, March 1, 2013 - 17:14

Vraag gratis uw examplaar van het boekje
Efficient Voorraadbeheer: Een Pragmatische Aanpak

download now

 

Wie zijn onze klanten

Dankzij Optimact is de voorraad gezakt met 25% en hebben we onze service level kunnen verhogen. De verbeteringen hebben ook toegelaten om het extern magazijn af te stoten. Met Optimact wordt de voorraadstrategie up to date gehouden en worden de voorraadparameters continu bijgesteld. 
Optimact heeft ons toegelaten met minder effort het ganse voorraadbeheer van onze filialen te centraliseren. De voorraad wordt nu centraal op basis van correcte cijfers aangestuurd waardoor onze voorraadmix nu beter is uitgebalanceerd. Dit laat toe om een betere beschikbaarheid te garanderen.
Met Optimact zijn we erin geslaagd onze voorraad met meer dan 30% te doen zakken en onze servicegraad op te krikken van 93% naar 96%. Vandaag wordt het voorraadbeheer en de cycle counting in al onze filialen met Optimact aangestuurd.
AZ Groeninge wenste hun voorraden onder controle te krijgen. Hiervoor werd er contact opgenomen met Optimact. Door krachtige analyses werd de situatie van het Ziekenhuis heel snel bloot gezet.
Optimact heeft ons toegelaten met minder effort het ganse voorraadbeheer van onze filialen te centraliseren. De voorraad wordt nu centraal op basis van correcte cijfers aangestuurd waardoor onze voorraadmix nu beter is uitgebalanceerd. Dit laat toe om een betere beschikbaarheid te garanderen.
Met Optimact zijn we onze voorraadstrategie voor de 30.000 artikelen die we volgen volledig aan het uitklaren en willen we onze voorraad beter laten aansluiten bij de werkelijke behoeften van onze klanten.
Optimact wordt gebruikt voor een optimale berekening van onze parameters nodig voor de berekening van onze materialenbehoeftenplanning.  Deze parameters worden nu op regelmatige basis aangepast.
Om proactiever te kunnen inspelen op de sterke seizoenaliteit in de verkoop enerzijds en de capaciteitsbeperkingen anderzijds besliste kaarsenproducent Spaas om werk te maken van een S&OP proces. Die omschakeling vroeg inspanningen van de volledige organisatie maar nu stilaan alle neuzen in...
Dankzij Optimact is de voorraad op de verpleegafdelingen gezakt met 25% zonder dat er stockbreuken waren.  Optimact wordt gebruikt voor een optimale berekening van onze parameters nodig voor de berekening van onze materialenbehoeftenplanning. Dankzij Optimact is de voorraad op de...
De bedrijvengroep Solina is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van functionele voedingsadditieven, sauzen, kruiden en aromatische mengelingen. De forse groei van de voorbije jaren dwong Solina zijn voorraadbeheer onder de loep te nemen. In eerste instantie was het de bedoeling om...
Intersig is overgestapt van een puur ordergedreven productie planning naar een meer planmatige aanpak op langere termijn die toelaat om de capaciteiten en voorraden beter in te plannen. Dit alles leidt tot reductie van voorraad en werkkapitaal, hogere servicelevel naar klanten en organisationele...
Vanden Bergh doet beroep op Xeleos Consulting om hun oud inventory management tool te vervangen door Optimact. Dit tool is meer geschikt betreffende optimalisatie mogelijkheden en voorraadbeheer.
Door de fusie van verschillende campussen, alsook de noodzaak tot verdere uitbreiding, heeft het ziekenhuis besloten beroep te doen op de kennis van Optimact. Dankzij gerichte analyses, werden de verbeterpotentiële in kaart gebracht.
Onze aanvoer van goederen uit China wordt volledig met Optimact aangestuurd. Optimact laat toe om het vullen van onze containers optimaal en automatisch uit te voeren en te laten aansluiten bij onze werkelijke behoeften.
Optimact in Nederland. Dille & Kamille, gespecialiseerd in decoratie en huishoudmateriaal, beslist om met Optimact in zee te gaan om hun processen en voorraden te optimaliseren.